Το FBI απαιτεί από εταιρίες όπως οι Microsoft,Facebook, Yahoo, Google, και άλλες του χώρου του Internet, ναμην αντιδράσουν στην πρόταση του για νόμο που θα επιβάλει την ύπαρξη backdoors στις υπηρεσίες τους για διευκόλυνση της παρακολούθησης τους από κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η πρόταση νόμου την οποία το αρμόδιο τμήμα του FBI θεωρείαπαραίτητη λόγω της μετάπτωσης των επικοινωνιών από τις υπηρεσίες φωνής σε αυτές μέσω διαδικτύου, θεωρεί απόλυτη ανάγκη πως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, πάροχοι VoIP υπηρεσιών, email και instant messaging, πρέπει να τροποποιήσουν τον κώδικα τους και να τον κάνουν φιλικό και εύκολο στην παρακολούθηση (wiretap-friendly).

"If you create a service, product, or app that allows a user to communicate, you get the privilege of adding that extra coding,"

Ο σχετικός νόμος στις ΗΠΑ Communications Assistance for Law Enforcement Act, CALEA, αφορά μόνο τις υπηρεσίες φωνής και το FBI με την υποστήριξη της FCC προσπαθεί να τον περάσει σε οποιαδήποτε μορφής video και audio επικοινωνίας μέσω Skype, VoIP, chat και instant messages.

Οι εταιρίες που πλήττονται για την ώρα κάνουν προσπάθεια με lobbying εναντίον της πρότασης ενώ δεν
είναι σίγουρο πως θα περάσει από τον Λευκό Οίκο ώστε να κατατεθεί για ψήφιση.