μαθηματα βενζίνης γιατι εκτος οτι ειναι ακριβή έριξαν και την ποιότητα


Πυκνότητα :  (Η  µάζα που έχει 1 κυβικό  µέτρο καυσίµου). Μεγαλύτερη πυκνότητα βενζίνης
για το αυτοκίνητο σηµαίνει περισσότερα χιλιόµετρα ανά λίτρο βενζίνης Η πυκνότητα
καθορίζεται από τη σύσταση της βενζίνης και πρέπει να είναι µέσα σε ορισµένα όρια