Σακούλες με ψώνια(© Gregor Schuster, Photographer's Choice RF, Getty Images)

Ποιοι λένε περισσότερα ψέματα, οι γυναίκες ή οι άντρες; Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που διενέργησε το Μουσείο Επιστήμης της Αγγλίας, οι άντρες είναι αυτοί που κρύβουν τα περισσότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πηγαίνουμε πολύ πίσω...
Η έρευνα βρήκε ότι η μέση γυναίκα θα πει 728 ψέματα τον χρόνο - που σημαίνει περίπου δυο ψέματα την